POGODNOSTI ZA ČLANOVE

Osiguran prijevoz kamp prikolice u slučaju prometne nezgode

BESPLATAN PRIJEVOZ KARAMBOLIRANE KAMP PRIKOLICE ZA ČLANOVE HAK-a

Član HAK-a (osim osnovnog člana) uplatom naknade za paket usluga "HAK +", može koristiti članske pogodnosti temeljem knjižice auto touring pomoći "HAK +" za prijevoz karambolirane kamp prikolice. Ovu člansku pogodnost stječu isključivo članovi Hrvatskog autokluba koji su članovi i Udruge kampista Hrvatske.
Član stječe pogodnost samo ako je vozilo koje vuče kamp prikolicu oštećeno u prometnoj nesreći ili je ostalo u kvaru i to na području Republike Hrvatske. Relacija prijevoza kamp prikolice je relacija na koju se prevozi i vozilo, ako je član:

1. u trenutku nastanka potrebe za uslugom upravljao vozilom koje vuče kamp     prikolicu

2. u trenutku nastanka potrebe za uslugom bio u vozilu koje vuče kamp prikolicu

3. u trenutku pružanja usluge na mjestu pružanja usluge 

Nakon prometne nezgode ili kvara na vozilu koje vuče kamp prikolicu, član mora uslugu zatražiti pozivajući jedinstveni telefonski broj 987 ili 01 987, ako se zove sa mobilnog uređaja.

CCI - Camping Card International


Popust u inozemstvu
Nabavili smo potrebnu količinu CCI kartica od F.I.C.C (svjetska organizacija kampista, Federation Internationale de Camping et de Caravaning), kako bi naši članovi imali što veću sigurnost u ostvarivanju svojih prava i pogodnosti prilikom boravka u auto kampovima Hrvatske, ali isto tako i u auto kampovima izvan naše zemlje. CCI kartice se mogu  nabaviti u sjedištu UKH. Svi članovi UKH mogu nabaviti međunarodnu iskaznicu po cijeni od 50,00 kn, kojom ostvaruju popuste na svoj boravak u svim europskim auto kampovima koji taj popust odobravaju.