KRATKI OSVRT NA POVIJEST UKH!

Krajem ljeta 1996. god. u auto-kampu Koversada, na inicijativu tajnika KUH-a g. Jerka Sladoljeva održana je osnivačka skupština UKH (Udruge kampista Hrvatske). Na toj sjednici izabrani su organi upravljanja, kao i utvrđeni osnovni pravci djelovanja udruge.

UKH od 1996.god. radi na poboljšanju usluga u našem kamping turizmu, provodi kontrolu tih usluga i radi na omasovljavanju kontakata stranih i domaćih kampista preko organiziranja raznih druženja ("Adria Camping Rally", " Đardin Rally" i sl.).

U Zagrebu 24. listopada 1996.god., održan je prvi sastanak UO UKH, na kojem su usvojene odluke: utvrđen izgled zaštitnog znaka udruge i izgled članske iskaznice. Za prvog predsjednika izabran je gosp. Mladen Kindy, koji je od 2000.g. izabran za doživotnog počasnog predsjednika udruge, a poslove tajnika udruge od prvog dana do danas obnaša gosp. Gordan Buneta.

Tijekom 1997.god. UKH prikuplja, sortira i tiska u 10 000 primjeraka cjenik 142 auto-kampa na Jadranu, koji se dijeli besplatno u prostorijama udruge Trg m. Tita 3, turing poslovnici HAK-turizam u Zagrebu i KUH-Poreč. Krajem godine upućen je službeni zahtjev UKH, prema FICC u Bruxellesu, sa željom da postanemo član svjetske organizacije kampista.

Početkom 1998.god., uz veliku pomoć predsjednika udruge kampista Mađarske gosp. B.Koncsika, koji se angažirao na realizaciji našeg zahtjeva, UKH postaje punopravnim članom Federation Internationale de Camping et de Caravaning
(FICC-a).

Od 2000.god. zahvaljujući suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom UKH počinje sa redovnim godišnjim organiziranjem "AC Rally-a". HTZ je preuzela trošak tiskanja potrebnih materijala (plakata, memoranduma, naljepnica, zastavica), a isto tako opskrbila promidžbenim materijalima sve sudionike 1. ACR u AC "Holliday village Zaton". Kamp u Zatonu bio je domaćin i slijedeća tri ACR, nakon kojih rally  prelazi 2004. god. u Solaris. Auto-kamp Straško na otoku Pagu bio je domaćin kamperima Europe 2005. i 2006.g. Godine 2007. održan je dosada najmasovniji rally (više od 1600 kampera) u kampu Park Umag, koji je iste godine proglašen i najboljim kampom od patrole kampova.

Razvojem aktivnosti udruge, pokazala se 2002. god. potreba za izdavanjem kvalitetnijeg glasila - revije UKH pod nazivom "CAMPING". To glasilo tiska se u 5000 primjeraka koji se šalju na adrese svih članova udruge, kao i  predstavnicima svih kamperskih udruga Europe. Glasilo je zanimljivo svim kamperima jer donosi pregršt informacija o ponudi, kvaliteti i cijeni usluga kampova i proizvođača kamp opreme, kao i o popustima za članove UKH. Mnogi kampovi kao i proizvođači opreme za kampiranje, našli su interes za svoju promidžbu putem revije "CAMPING".

UKH od 2003.g. redovno (barem sa tri do četiri posade) sudjeluje na Europa rally-u, koji se svake godine održava krajem mjeseca svibnja u jednoj od država članica. Naša udruga dobila je tu čast i obvezu da organizira Europa Rally u svibnju 2009. god. Zbog sudjelovanja naših članova u radu Europskog komiteta naš dopredsjednik gosp. Zdenko Šroler izabran je za doživotnog člana komiteta Europa rally-a 2004.god u mjestu Stražnice (CZ) i od tada aktivno sudjeluje u održavanju svih EUROPA RALLY-a.

U Mađarskom termalnom kupalištu Kiskumajsa, 2006.g. naša udruga je primljena u Višegradsku skupinu (Poljska, Češka ,Slovačka i Mađarska) kao pridružena članica bez prava glasa.

Od 480 članova UKH 1997.godine, broj članova se sve više povećavao, zahvaljujući djelovanju udruge u informiranju, zaštiti kampera, te pronalaženju većeg broja kampova sa popustima za članove udruge, da bi 2007. god. dosegao brojku od 2100 članova.