U ovom članku donosimo vam tablicu i popis gdje, kad i u kojim državama Europe možete prenoćiti na ulicama i parkirnim mjestima gradova, sela i na otvorenoj cesti bez posebnih  naknada. Na ovaj način želimo pomoći i upozoriti sve vlasnike vozila za odmor koji putuju sa svojim vozilima u inozemstvo da ne bi plaćali kazne i dodatne troškove na svom putu.

Također vam donosimo i popis oraničenja brzine za kampere i kamp prikolice zavisno da li se vozite po prigradskim, državnim ili auto cestama.

 Dozvoljeno parkiranje i noćenje

 Država  Na ulici
 Na parkirnom mjestu
 Napomene       
 Belgija  Ne  Ne  
 Njemačka  Da  Da  Max. 1 noć
 Danska  Ne  Ne  
 Finska  Da  Da  
 Francuska  Ne  Da  Max. 1 noć
 Grčka  Da  Da Max. 1 noć, zabranjeno uz povisne znamenitosti i plaže
 Velika Britanija  Ne  Ne  
   Ne  Ne  
 Irska  Da  Da  
 Italija  Da  Da  Max. 1 noć
 Hrvatska  Ne  Ne  
 Luxemburg  Ne  Ne  
 Nizozemska  Da  Da  Potrebna dozvola od strane policije
 Norveška  Ne  Da  Max. 1 noć
 Austrija  Da  Da  Max. 24 sata
 Poljska  Ne  Ne  
 Portugal  Ne  Ne  
 Rumunjska  Ne  Da  Max. 1 noć
 Švedska  Ne  Da  Max. 1 noć
 Slovačka  Da  Da  Samo ako je dostupan WC u kamperu ili na parkingu
 Slovenija  Ne  Ne  
 Španjolska  Ne  Da  Max. 1 noć
 Češka  Ne  Da  Samo ako je dostupan WC u kamperu ili na parkingu
 Turska  Ne  Da  Max. 1 noć
 Mađarska  Ne  Ne  

 

 Ograničenja brzine za vlasnike kampera

 Država  

 Naseljena područja

 Državne ceste  Autoceste
 Belgija  do 7,5 t  50  90  120
 od 7,5 t  50  60/90  90
 Bugarska    50  90  120
 Danska  do 3,5 t  50  80  110
 od 3,5 t  50  70  70
 Njemačka  do 3,5 t  50  100  nema limita
 3,5 t do 7,5 t  50  100  100
 Finska  do 3,5 t  50  80-100  80/120
 Francuska  do 3,5 t  50  90/110  130
 od 3,5 t  50  80/100  110
 Grčka  do 3,5 t  50  70  120
 Velika Britanija    48  96/112  112
   do 3,5 t  60  90  90
 od 3,5 t  60  70  70
 Irska    48  96  112
 Island    50  90  
 Italia  do 3,5 t  50  90/100  130
 od 3,5 t  50  80  100
 Srbija  do 3,5 t  60  80/100  100
 od 3,5 t  60  80  80
 Hrvatska  do 3,5 t  50  80/100  130
 od 3,5 t  50  80  80
 Luxemburg  do 3,5 t  50  90/120  120
 od 3,5 t  50  75/90  90
 Malta    40  60  
 Makedonija  do 3,5 t  60  80  100
   od 3,5 t  60  80  80
 Nizozemska  do 3,5 t  50  80/100  120
 od 3,5 t  50  80  80
 Norveška  do 3,5 t  50  80  90
 od 3,5 t  50  80  80
 Austrija  do 3,5 t  50  100  130/110
 od 3,5 t  50  70  80
 Poljska  do 3,5 t  60  90  110
 od 3.5 t  60  70  70
 Portugal  do 3,5 t  50  90-100  120
 od 3,5 t  50  80-90  90
 Rumunjska  do 3,5 t  60  70/80/90  70/80/90
 od 3,5 t  40  80  80
 Švedska  do 3,5 t  50  90-110  90-110
 od 3,5 t  40  80  80
 Švicarska  od 3,5 t  50  80/100  120
 do 3,5 t  50  80  100
 Slovačka  od 3,5 t  60  90  130
 do 3,5 t  50  80  80
 Slovenija  do 3,5 t  50  80  100
 od 3,5 t  50  80  80
 Španjolska  do 3,5 t  50  80/90  100
 od 3,5 t  50  80/90  100
 Češka  do 3,5 t  60  90  130
 do 6 t  60  80  80
 Turska    50  80  130
 Mađarska  do 3,5 t  50  80/100  120
 od 3,5 t  50  70  80

 

 

 Ograničenja brzine za vlasnike kamp prikolica

 Država    Naseljena područja
 Državne ceste
 Autoput
 Belgija  do 7,5 t  50  90  120
 Bugarska    50  70  100
 Danska  do 3,5 t  50  70  70
 Njemačka  do 3,5 t  50  80  80
 Finska  do 3,5 t  50  80  80
 Francuska  do 3,5 t  50  90/110  130
 Grčka  do 3,5 t  50  70  120
 Velika Britanija  do 3,5 t  48  80  80
   do 3,5 t  60  90  90
 Irska  do 3,5 t  48  80  80
 Island  do 3,5 t  50  70  
 Italija  do 3,5 t  50  70  80
 Srbija  do 3,5 t  60  80  80
 Hrvatska  do 3,5 t  50  60/80  80
 Luxemburg  do 3,5 t  50  75  90
 Malta    40  60  
 Makedonija  do 3,5 t  60  80  80
 Nizozemska  do 3,5 t  50  80  80
 Norveška  do 3,5 t  50  80/60  80/60
 Austrija  do 3,5 t  50  80  100
 Poljska  do 3,5 t  60  70  70
 Portugal  do 3,5 t  50  70  100
 Rumunjska  do 3,5 t  60  70-90  70-90
 Švedska  do 3,5 t  50  80  80
 Švicarska  do 3,5 t  50  80  80
 Slovačka  do 3,5 t  60  80  80
 Slovenija  do 3,5 t  50  80  80
 Španjolska  do 3,5 t  50  70  80
 Češka  do 3,5 t  60  80  80
 Turska    50  80  130
 Mađarska  do 3,5 t  50  70  80
Nike Free Run+