Objavljeno: 08. 12. 2021 - 1:13

Elektronska CCI kartica od 2022. godine

Udruga kampista Hrvatske od nadolazeće 2022. godine u suradnji s FICC-om prelazi na izdavanje elektronskih CCI kartica, tzv. eCCI kartica. Kartica će dolaziti u digitalnom obliku na e-mail člana UKH koji će biti naveden u prijavi za učlanjenje u UKH.

Naravno i dalje ostaje potreba za navođenje podataka koji su potrebni za izdavanje CCI kartice, a to su: ime i prezime, puna adresa, datum rođenja, broj putovnice ili osobne iskaznice, datum i mjesto izdavanja tog dokumenta, klupski članski broj.

Ako nedostaje bilo koji od tih podataka kartica se neće moći napraviti niti aktivirati. Kartice za 2022. godinu moći će se aktivirati tek od 1. siječnja.

Vaša CCI kartica je kartica za popust u više od 3.000 kampova diljem Europe. Ovaj popust može iznositi čak 25%. Ali to nisu samo popusti u kampovima već je tu i mnogo drugih pogodnosti koje nudi ta kartica. Kartica će pokrivati period članstva u UKH do 31. 12.  svake članske godine, a ujedno će takvo biti i osiguranje.

UKH kao član FICC-a (svjetske kamperske organizacije) je jedini izdavatelj kartice na području Hrvatske.

Više o svemu pročitajte ovdje:

https://www.campingcardinternational.com/en/

  AKTUALNO - Novosti - Sve