Objavljeno: 17. 09. 2021 - 7:23

Posjetite jedan od uređenijih kampova na otoku Krku gdje članovi UKH ostvaruju sljedeće popuste u kampu:

20 eura (u kunskoj protuvrijednosti) - 2 osobe + pas na parceli sa strujom u sljedećim terminima

od 12. 9. do 10. 10. u zoni A na parcelama: 1-10, 63-81, 101-110, 119-128, 132-142 i 161-175, te u cijeloj zoni B.

https://camping-croatia.com/pogodnosti/detaljnije/kamp-glavotok-popust-ukh

  AKTUALNO - Novosti - Sve