MENINA  Rečica ob Savinji

MENINA Rečica ob Savinji

Kamp Menina - Savinjska dolina nalazi se 500 m od glavne ceste Mozirje - Ljubno u Rečici ob Savinji. Nalazi na...

Saznajte više