Objavljeno: 02. 02. 2009 - 4:00

Godine 1999. na održanom “24 Dunau Camping Rallyju" u Mađarskoj u gradu Hajduszoboszlu, na kojem je sudjelovalo više stotina kampista iz europskih zemalja, a također i članovi UKH, donesena je odluka o održavanju novog međunarodnog Rally-ja pod nazivom “Adria Camping Rally”, koji se treba održavati u Hrvatskoj. Velik dio pomoći oko dobivanja te organizacije treba posebno zahvaliti tadašnjem predsjedniku mađarskog CCC-a i članu Upravnog vijeća F.I.C.C., Beli Konsciku, koji je u međuvremenu nekoliko  puta boravio u Hrvatskoj kao gost UKH. Udruga kampista Hrvatske preuzela je ulogu organizatora “Adria Camping Rally”. Temeljem upita upućenih na adresu Kamping udruge Hrvatske (KUH) u Istri i nekih auto-kampova Dalmacije, vezano uz smještajne i organizacijske mogućnosti samih auto-kampova, Udruga je primila samo jedan odgovor za suradnju i to od “TURISTHOTELA Zadar".

Jedan od najznačajnihih poteza Udruge kampista Hrvatske je organiziranje četiri za redom "Adria Camping Rallyja" u Zatonu pored Nina u suradnji s turističkim naseljem "Holliday village Zaton" u Zatonu pored Zadra. Do sada su održana četiri rallyja u Zatonu, a peti po redu Adria Camping Rally u 2004. godini organiziran je u auto-kampu Solaris koji je u sklopu u turističkog naselja "Solaris Holiday Resort" u Solarisu pored Šibenika. Šesti i sedmi po redu Adria Camping Rally u 2005. i 2006. godini organiziran je u auto-kampu Straško na otoku Pagu. Ove godine "7. Adria Camping Rally" održat će se u auto-kampu "Camping Park Umag" u Umagu.

1. ADRIA CAMPING RALLY ZATON 22.06.-25.06.2000
2. ADRIA CAMPING RALLY ZATON 23.06.-26.06.2001
3. ADRIA CAMPING RALLY ZATON 22.06.-26.06.2002
4. ADRIA CAMPING RALLY ZATON 21.06.-28.06.2003
5. ADRIA CAMPING RALLY SOLARIS 26.06.-29.06.2004
6. ADRIA CAMPING RALLY STRAŠKO 24.06.-01.07.2005
7. ADRIA CAMPING RALLY STRAŠKO 23.06.-30.06.2006
8. ADRIA CAMPING RALLY UMAG 22.06.-01.07.2007
9. ADRIA CAMPING RALLY STRAŠKO 20.06.-29.06.2008
 

Prvi međunarodni skup kampista u Hrvatskoj okupio je 500 sudionika iz 8 europskih zemalja, a na drugom skupu broj sudionika bio je nešto manji nego prethodne godine (380 sudionika). Jedan od razloga manjeg broja sudionika je zasigurno destinacija, Zadar, do koje je malo teže dovesti kamp prikolicu. Tako smo u prve četiri godine u trajanju od 4 do 7 dana organizirano dovezli oko 2.000 kampera iz Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske. Na "5. Adria Camping Rally 2004." u auto-kampu Solaris pored Šibenika okupilo se više od 750 sudionika rallyja. Na "6. Adria Camping Rally 2005." u auto-kampu Straško pored Novalje na otoku Pagu okupilo se 891sudionika rallyja, dok se u istom auto-kampu na "7. Adria Camping Rally 2006" okupio rekordno velik broj sudionika, čak 1.069 osoba, 376 posada iz 7 država. Ovogodišnji Adria Camping Rally održan u auto-kampu «Camping Park Umag», okupio je nesumnjivo najveći broj sudionika njih 1686. 

  Susreti - Sve